Khóa đào tạo Quản lý dự án 

Khóa đào tạo Quản lý dự án bao gồm 3 mức độ: Cơ bản, nâng cao và chuyên gia dành cho cá nhân và doanh nghiệp

 

Khóa ngắn hạn Điện, điện tử ô tô  

-Nội dung học -Chuẩn đầu ra

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐIỆN TỬ Y SINH  

Dự kiến khai giảng 13/7/2019 Học phí 7-8 triệu đồng/khóa (tùy theo số lượng học viên đăng ký).

Khóa ngắn hạn Ngôn ngữ lập trình và công nghệ IoT  

Gồm nhiều module cơ bản đến nâng cao (C/C++/C#, lập trình Java, lập trình Adruino, lập trình ứng dụng window/ứng dụng web/Android/iOS) ...

KHAI GIẢNG LỚP NGẮN HẠN LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI/FX5U - KHÓA 2  

Khóa học này do Viện Đào tạo liên tục phối hợp với bộ môn Tự động hóa Công nghiệp tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội. Một số thông tin về khóa học:...

Khai giảng khóa 1 lớp ngắn hạn Lập trình PLC  

Sáng ngày 05/11/2017 tại C9-111, Viện ĐTLT phối hợp cùng bộ môn Tự động hóa công nghiệp - Viện Điện tổ chức khóa học ngắn hạn về lập trình PLC đầu tiên.

Thiết kế CAD/CAM  

Dự kiến khai giảng 13/7/2019 Học phí 4.5 triệu đồng/học viên/khóa (tùy theo số lượng học viên đăng ký).

Lập trình PLC Mitsubishi/FX3U cơ bản  

Thiết kế phần cứng  

Lập trình Android