Đăng ký trực tuyến các khóa học ngắn hạn

FORM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2019

 

Thời gian tuyển sinh: tháng 4, 6, 8, 10, 12 năm 2019

Để đăng ký Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây!

Lưu ý: (*): bắt buộc điền thông tin

Họ và tên (*):
Giới tính (*):
Ngày sinh: (Định dạng dd/mm/yyyy)
Nơi sinh:
E-mail (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ liên hệ:
Chọn Đối tượng học (*):
Danh sách đăng ký theo nhóm:
Chọn khóa học (*):
Chọn địa điểm học (*):
Nếu Bạn quan tâm đến Khóa học, ngành học hay hình thức đào tạo nào khác, hãy điền vào ô sau đây.
Trân trọng cảm ơn!
Mã xác nhận Mã xác nhận Lấy mã khác
Mã xác nhận không đúng.
Bạn phải nhập đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *).