Các loại hình đào tạo và bằng cấp


1. Hệ Đào tạo Văn bằng hai chính qui (học ngoài giờ hành chính):

- Chi tiết vui lòng xem tại đây ...

2 Hệ đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học 4-5 năm:

- Hệ dài hạn 5 năm đối với các chuyên ngành kỹ thuật.

- Hệ dài hạn 4 năm đối với các chuyên ngành kinh tế - quản lý, quản trị tài chính – kế toán.

3.Hệ cao đẳng liên thông lên đại học hình thức vừa làm vừa học (2 năm)

4. Hệ đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học (2 năm)

5. Khóa ngắn hạn

6. Khóa học B-learning:

 

Bằng cấp

- Cấp bằng Kỹ sư (có ghi hình thức đào tạo: chính qui - Văn bằng hai đối với các chuyên ngành kỹ thuật

- Cấp bằng Cử nhân (có ghi hình thức đào tạo: Chính qui - Văn bằng hai đối với các chuyên ngành Kinh tế, Ngôn ngữ Anh) 

- Cấp bằng Kỹ sư (có ghi hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học đối với các chuyên ngành kỹ thuật)
- Cấp bằng Cử nhân (có ghi hình thức đào tạo: vừa làm vừa học) đối với các chuyên ngành kinh tế – quản lý, quản trị tài chính – kế toán.
- Cấp Chứng chỉ  của Trường Đại học Bách khoa HN đã hoàn thành các Khóa học ngắn hạn;
- Cấp Chứng nhận đã hoàn thành các Khóa học bổ túc các lớp VB2 chính qui (học ngoài giờ hành chính)
- Cấp Chứng chỉ các Khóa học B-learning.


Thêm Lời bình