Khóa ngắn hạn Ngôn ngữ lập trình và công nghệ IoT

Gồm nhiều module cơ bản đến nâng cao (C/C++/C#, lập trình Java, lập trình Adruino, lập trình ứng dụng window/ứng dụng web/Android/iOS) ...


 • Nội dung học: Gồm nhiều module cơ bản đến nâng cao (C/C++/C#, lập trình Java, lập trình Adruino, lập trình ứng dụng window/ứng dụng web/Android/iOS)
 • Chuẩn đầu ra: Ứng với mỗi module, học viên có thể biết cách thực hiện các yêu cầu của bài toán ứng dụng cụ thể sau khi hoàn thành.
 • Thời lượng: 30 tiết/01 module x 8 modules = 240 giờ
 • Yêu cầu về trang thiết bị: Học viên cần có máy tính xách tay với cấu hình tối thiểu:
  • Bộ xử lý 1.6 GHz
  • 1 GB RAM
  • 4 GB đĩa trống
  • Đĩa cứng tốc độ 5400 RPM
  • Cardmàn hình DirectX 9-capable (1024 x 768 hoặc cao hơn)

       Kinh phí tối thiểu: 6 triệu/học viên


Thêm Lời bình