Thông báo tuyển sinh năm học 2016 tại trường ĐHBK Hà Nội


Download bản gốc tại đây  

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Số :      /TB-ĐHBK-ĐTLT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016.

I. Chuyên ngành tuyển sinh :

1. Công nghệ chế tạo máy                         6. Công nghệ thông tin

2. Kỹ thuật ô tô                                              7. Quản trị kinh doanh

3. Hệ thống điện                                            8. Kế toán

4. Tự động hóa công nghiệp                      9. Công nghệ may

5. Thông tin truyền thông

(Một số ngành khác xem trên website : http://dtlt.hust.edu.vn)

II. Loại hình đào tạo :

1. Dài hạn :

            1.1. Điều kiện dự thi : Những người đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề (gọi chung là bậc trung học).

            1.2. Điều kiện xét tuyển : Các thí sinh có tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 với tổ hợp môn và trọng số điểm giống như tuyển sinh chính quy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đảm bảo ngưỡng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            1.3. Thời gian đào tạo : 4 – 5 năm

            1.4. Môn thi : Toán, Lý, Hóa (chương trình trung học phổ thông)

2. Liên thông từ cao đẳng lên đại học :

2.1. Điều kiện dự thi: Những người đã tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp các ngành tự nhiên, kỹ thuật; Riêng nhóm ngành Kinh tế - quản lý và những người có bằng Cao đẳng nghề chỉ được dự thi lên cùng nhóm ngành.

2.2. Thi gian đào tạo : 2 năm

2.3. Môn thi: 

1) Chung cho tất cả các ngành : Toán cao cấp

2) Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành :

- Ngành Công nghệ chế tạo máy : Cơ sở kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy.

- Ngành Kỹ thuật ô tô : Lý thuyết ô tô; Kết cấu ô tô.

- Ngành Hệ thống điện, Tự động hóa công nghiệp : Cơ sở kỹ thuật điện; Máy điện.

- Ngành Thông tin – Truyền thông : Kỹ thuật điện tử; Xử lý số tín hiệu.

- Ngành Công nghệ thông tin : Tin học đại cương; Kỹ thuật lập trình.

- Ngành Quản trị kinh doanh : Quản trị học đại cương; Quản trị doanh nghiệp.

- Ngành Kế toán : Quản trị học đại cương; Nguyên lý kế toán

- Ngành Công nghệ May : Vật liệu dệt may – da giầy; Công nghệ gia công SP may.

3. Văn bằng 2 : Xét tuyển

3.1. Điều kiện xét tuyển :

-  Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ) các nhóm ngành tự nhiên, kỹ thuật.

 - Những người đã tốt nghiệp đại học thuộc các nhóm ngành khác cũng được xét tuyển nếu hoàn thành chương trình học bổ sung theo quy định của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

3.2. Thời gian đào tạo : 2 năm

III. Hồ sơ tuyển sinh: Theo mẫu của Viện Đào tạo liên tục (Xem hướng dẫn kèm theo hồ sơ).

IV. Địa điểm nhận hồ sơ, đăng ký ôn tập : Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (P104 nhà C) Viện Đào tạo liên tục – Số 94 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Điện thoại : 04.38680359.

V. Thời gian nộp hồ sơ và thời gian tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ tháng 03/2016

- Thời gian thi dự kiến:        + Đợt 1 : 23, 24/04/2016

                                                 + Đợt 2 : 29, 30/10/2016

                                                 + Đợt 3 : 26, 27/11/2016

VI. Lệ phí tuyển sinh: Nộp hồ sơ, không hoàn lại nếu không thi:

                        - Diện thi tuyển: 350.000 đổng

                        - Diện xét tuyển: 300.000 đồng

             Chi tiết có thể tham khảo thêm tại website : http://dtlt.hust.edu.vn trang thông tin tuyển sinh hoặc Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Viện Đào tạo liên tục, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Điện thoại 04.38680359; Email : dtlt@hust.edu.vn.

             

         TL. HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận :

- Trường ĐH Bách khoa HN;                                                                                         (Đã ký)

- Tổ TS&CTSV;

- Lưu Viện ĐTLT.

 


Thêm Lời bình