Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2014
Home
Giới thiệu về trang thông tin của Viện Đào tạo liên tục
Thứ tư, 19 Tháng 8 2009 01:25

Trang thông tin của Viện Đào tạo liên tục (trước đây là Khoa Đại học Tại chức) được xây dựng với mục đích giới thiệu, tuyên truyền, cung cấp và trao đổi những thông tin liên quan trực tiếp đến quá trình học tập, đào tạo, giảng dạy của cán bộ và sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thông tin đưa lên trang thông tin là các thông tin đại chúng diện rộng (mạng internet) bao gồm những nội dung chính sau đây:

1. Thông tin về Viện Đào tạo liên tục:

- Lịch sử hình thành và phát triển

- Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

- Đội ngũ cán bộ

- Các loại hình đào tạo

2. Thông tin thường xuyên:

- Các thông báo của Trường, Viện được cập nhật thường xuyên

- Thông tin về mức thu học phí và các loại lệ phí đào tạo

3. Thông tin tuyển sinh: xem tại http://dtlt.vn

- Thông tin tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học hàng năm:

- Tra cứu điểm thi tuyển sinh, điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển:

4. Thông tin đào tạo: xem tại http://dtlt.vn

- Các văn bản qui định và quy chế đào tạo

- Danh mục các chuyên ngành đào tạo

- Chương trình đào tạo các khóa

- Lịch học và thi

- Kết quả xử lý học tập

- Biểu mẫu

5. Dịch vụ trực tuyến:

- Tra cứu điểm thi học kỳ

- Tra cứu kết quả học tập của sinh viên

- Danh sách sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (áp dụng cho các lớp tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội)

6. Tài nguyên:

- Danh mục giáo trình

- Các tài nguyên chia sẻ khác

7. Các chức năng khác:

- Liên kết website trong và ngoài Trường

- Thông tin tuyển dụng, tiếp thị đại học

 
Ngành đào tạo ĐH hình thức vừa làm vừa học PDF. In Email
Thứ sáu, 25 Tháng 6 2010 01:45

Danh mục ngành đào tạo ĐH hình thức vừa làm vừa học