Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 31 Tháng 08 Năm 2015
Home
Giới thiệu về trang thông tin của Viện Đào tạo liên tục
Thứ tư, 19 Tháng 8 2009 01:25

Trang thông tin của Viện Đào tạo liên tục (trước đây là Khoa Đại học Tại chức) được xây dựng với mục đích giới thiệu, tuyên truyền, cung cấp và trao đổi những thông tin liên quan trực tiếp đến quá trình học tập, đào tạo, giảng dạy của cán bộ và sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thông tin đưa lên trang thông tin là các thông tin đại chúng diện rộng (mạng internet) bao gồm những nội dung chính sau đây:

1. Giới thiệu về Viện Đào tạo liên tục:

- Lịch sử hình thành và phát triển

- Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

- Đội ngũ cán bộ

- Các loại hình đào tạo

2. Tài nguyên:

- Danh mục giáo trình

- Các tài nguyên chia sẻ khác

3. Dịch vụ trực tuyến:

Tra cứu điểm tổng kết học kỳ (của lớp)

Tra cứu điểm thi hết học phần (kết quả học tập của từng SV)

Danh sách SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (áp dụng cho các lớp học  tại Viện Đào tạo liên tục)

4. Thông tin thường xuyên: xem tại địa chỉ http://dtlt.vn

- Các thông báo của Trường, Viện được cập nhật thường xuyên

- Thông tin về mức thu học phí và các loại lệ phí đào tạo

5. Thông tin tuyển sinh: xem tại địa chỉ http://dtlt.vn

- Thông tin tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học hàng năm:

- Tra cứu điểm thi tuyển sinh, điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển:

6. Thông tin đào tạo: xem tại địa chỉ http://dtlt.vn

- Các văn bản qui định và quy chế đào tạo

- Danh mục các chuyên ngành đào tạo

- Chương trình đào tạo các khóa

- Lịch học và thi

- Kết quả xử lý học tập

- Biểu mẫu

7. Các chức năng khác:

- Liên kết website trong và ngoài Trường

- Thông tin tuyển dụng, tiếp thị đại học

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC