Thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2018


Xem bản gốc

Đăng ký trực tuyến tại đây

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2018

TẠI VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện Đào tạo liên tục (ĐTLT) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK) thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2018 như sau:

 1. Ngành/Chuyên ngành tuyển sinh:

STT

Ngành/chuyên ngành đào tạo

STT

Ngành/chuyên ngành đào tạo

1

Công nghệ Chế tạo máy

6

Kỹ thuật Y sinh

2

Ô tô và Xe chuyên dụng

7

Công nghệ thông tin

3

Hệ thống điện

8

Kỹ thuật In

4

Tự động hóa công nghiệp

9

Quản trị kinh doanh

5

Điện tử - Viễn thông

10

Kế toán

            * Các ngành khác tham khảo thêm trên website: http://dtlt.hust.edu.vn.

 1. Loại hình đào tạo:
  1. Dài hạn:
 1. Đối tượng dự thi: Những người đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề (gọi chung là bậc trung học).
 2. Đối tượng xét tuyển: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 và 2018 với tổ hợp môn và trọng số điểm tương tự như tuyển sinh hệ chính quy vào các ngành đào tạo của Trường ĐHBK Hà Nội.
 3. Thời gian đào tạo: 4 – 5 năm
 4. Môn thi: Toán, Lý, Hóa (chương trình trung học phổ thông)
  1. Liên thông từ cao đẳng lên đại học:
 1. Đối tượng dự thi: Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề trước đây hoặc tốt nghiệp cao đẳng giáo dục nghề nghiệp được liên thông lên các ngành cùng nhóm ngành mà không phải học bổ túc kiến thức. Trong trường hợp liên thông khác nhóm ngành thì phải học bổ túc kiến thức với các môn học là các môn thi đầu vào theo quy định của từng ngành và các môn bổ trợ kiến thức khác phù hợp với đặc thù riêng của từng ngành đào tạo.
 2. Thi gian đào tạo: 02 năm
 3. Môn thi: 
 • Toán cao cấp: Chung cho tất cả các ngành đào tạo
 • Cơ sở ngành và Chuyên ngành:

STT

Ngành/chuyên ngành đào tạo

Môn thi

1

Công nghệ chế tạo máy

Cơ sở Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ Chế tạo máy

2

Ô tô và Xe chuyên dụng

Lý thuyết ô tô, Kết cấu ô tô

3

Hệ thống điện

Cơ sở kỹ thuật điện, Máy điện

4

Tự động hóa công nghiệp

5

Điện tử - Viễn thông

Kỹ thuật điện tử, Xử lý số tín hiệu

6

Kỹ thuật Y sinh

7

Công nghệ thông tin

Tin học đại cương, Kỹ thuật lập trình

8

Kỹ thuật In

Cơ sở hóa học đại cương, Kỹ thuật hóa học

9

Quản trị kinh doanh

Quản trị học đại cương, Quản trị doanh nghiệp

10

Kế toán

Quản trị học đại cương, Nguyên lý kế toán

* Các ngành khác tham khảo thêm trên website: http://dtlt.hust.edu.vn.

 1. Văn bằng hai: Xét tuyển
 1. Đối tượng xét tuyển:
 • Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học (tại chức trước đây) các nhóm ngành tự nhiên, kỹ thuật;
 • Những người đã tốt nghiệp đại học thuộc các nhóm ngành khác cũng được xét tuyển nếu hoàn thành chương trình học bổ sung theo quy định của Trường ĐHBK Hà Nội.
 1. Thời gian đào tạo: 02 năm
 1. Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ do Viện ĐTLT phát hành và không trả lại thí sinh trong mọi trường hợp.
 2. Lệ phí tuyển sinh:

            - Phí hồ sơ: 40.000 đồng/bộ

           - Thi tuyển: 350.000 đồng

            - Xét tuyển: 300.000 đồng

            Phí tuyển sinh và xét tuyển có thể được điều chỉnh theo quyết định mới nhất của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội tại thời điểm tuyển sinh. Viện ĐTLT sẽ căn cứ vào số lượng và nhu cầu của thí sinh để tổ chức các lớp ôn tập đầu vào, trong đó kinh phí ôn tập được xác định dựa trên cơ sở lấy thu bù chi.

 1. Địa điểm nhận hồ sơ và đăng ký ôn tập: Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (TS & CTSV), Viện ĐTLT, Trường ĐHBK Hà Nội, Số 94 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại : 024.38680359.
 2. Thời gian nộp hồ sơ và thời gian tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ :      Từ tháng 03/2018

- Thời gian thi dự kiến:        - Đợt 1 : 21 - 22/04/2018

                                            - Đợt 2 : 23 - 24/06/2018

                                            - Đợt 3 : 25 - 26/08/2018

 - Đợt 4 : 27 - 28/10/2018

 - Đợt 5 : 22 - 23/12/2018

  (Thời gian thi dự kiến có thể sẽ được thay đổi để phù hợp với điều kiện tuyển sinh thực tế)

             Mọi chi tiết có thể tham khảo thêm trên trang thông tin tuyển sinh của Viện ĐTLT trường ĐHBK Hà Nội tại http://dtlt.hust.edu.vn, FB: http://www.facebook.com/dtltbkhn, hoặc liên hệ Phòng TS và CTSV, số 94 Lê Thanh Nghi, Hai Bà Trưng, Hà Nội,                 ĐT: 024.38680359, Hotline: 0945392266 . Email: dtlt@hust.edu.vn.                                                                  

 TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

                                                                                                                     (đã ký và đóng dấu)

                                                                                                                 PGS. Nguyễn Tiến Dũng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu