Thông tin các khóa ngắn hạn ưu đãi dành cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội


 

1. Khóa học lập trình Android

 • Các nội dung học:
  • Lập trình Java căn bản và nâng cao
  • Lập trình Android sử dụng công cụ Android Studio
  • Thực hành xây dựng các ứng dụng trên di động khai thác các tính năng cơ bản như: làm việc với cơ sở dữ liệu, truyền thông, Multimedia (camera, loa, microphone), GPS, Bluetooth giao tiếp ngoại vi
  • Cách thức khai thai mã nguồn mở.
 • Chuẩn đầu ra (Kết thúc khóa học học viên có thể):
  • Sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình java, công cụ Android Studio để thiết kế một ứng dụng chạy trên máy.
  • Tự thiết thiết kế được tối thiểu một ứng dụng
 • Thời lượng: 60 tiết, tối thiểu 20 học viên
 • Kinh phí tối thiểu: 4-5 triệu/học viên

 

2Khóa học thiết kế phần cứng

 • Các nội dung học:
  • Thiết kế và vẽ mạch bằng phần mềm chuyên dụng: thiết kế mạch in - PCB, sử dụng Altium kết hợp với các phần mềm CAD/CAM để hoàn thiện sản phẩm.
  • Lập trình vi điều khiển.
 • Chuẩn đầu ra
  • Sử dụng tốt các công cụ để thiết kế mạch như Altium, một Complier thông dụng với loại VĐK sử dụng và công cụ mô phỏng nguyên lý mạch Proteus để thiết kế một mạch điện tử.
  • Tự thiết thiết kế được tối thiểu một mạch điện tử
 • Thời lượng: 60 tiết, tối thiểu 20 học viên
 • Kinh phí tối thiểu: 4-5 triệu/học viên

 

3Bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03 của Bộ Thông tin và truyền thông:

Kinh phí 1.000.000 đ/học viên đối với lớp từ 50 học viên trở lên (kinh phí phía BKHN).

 

 

4. Khóa học Ngôn ngữ lập trình và công nghệ IoT

 • Nội dung học: Gồm nhiều module cơ bản đến nâng cao (C/C++/C#, Lập trình Java, Lập trình Adruino. Lập trình ứng dụng window/ứng dụng web/Android/iOS)
 • Chuẩn đầu ra: Ứng với mỗi module, học viên có thể biết cách thực hiện các yêu cầu của bài toán ứng dụng cụ thể sau khi hoàn thành.
 • Yêu cầu về trang thiết bị: Học viên cần có máy tính xách tay với cấu hình tối thiểu:
  • Bộ xử lý 1.6 GHz
  • 1 GB RAM
  • 4 GB đĩa trống
  • Đĩa cứng tốc độ 5400 RPM
  • Cardmàn hình DirectX 9-capable (1024 x 768 hoặc cao hơn)
 • Thời lượng: 30 tiết/mô-đun x 8 mô-đun=240 giờ
 • Kinh phí tối thiểu: 6 triệu/học viên

 

5. Khóa đào tạo Arduino

 • Các nội dung học:
  • Giới thiệu về Arduino
  • Thực hành lập trình IO trên kit thực hành Arduino UNO3
  • Ngắt/ADC
  • Project
 • Chuẩn đầu ra: học viên hiểu biết về Arduino, lập trình được trên Arduino và lập trình ứn dụng được một số bài toán trong công nghiệp.
 • Thời lượng: 30 tiết
 • Kinh phí tối thiểu: 4 triệu/học viên

 

 

6. Khóa học thiết kế CAD/CAM

 • Các nội dung học:
  • Thiết kế bản vẽ phác thảo 2D
  • Thiết kế bản vẽ chi tiết 3D
  • Xây dựng bản vẽ lắp của kết cấu máy móc.
  • Thực hiện mô phỏng động học kết cấu máy móc
  • Xây dựng bản vẽ chế tạo từ bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết
 • Chuẩn đầu ra:
  • Nắm được quy trình thiết kế máy móc, chi tiết máy
  • Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật cơ khí
  • Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D CATIA hoặc Solidworks để thiết kế máy móc, đồ gá, chi tiết máy.
 • Thời lượng: 30 tiết, tối thiểu 20 học viên
 • Kinh phí tối thiểu: 4 triệu/học viên

 

7. Lập trình PLC

 • Các nội dung học:
  • Lập trình PLC FX3U sử dụng ngôn ngữ giản đồ thang (LAD) và ngôn ngữ mã lệnh (STL)
  • Sử dụng phần mềm lập trình và quan sát được GX Developer v8.84, sử dụng phần mềm mô phỏng GX Simulator v7.24
  • Thực hành lập trình PLC trên PLC FX3U-32MR/ES.
  • Thực hành lập trình trên một số hệ thống phân loại sản phẩm trên mô hình 3D sử dụng phần mềm FX-TRN-BEG-E.
 • Chuẩn đầu ra: Học viên có thể lập trình một số ứng dụng thực tế trên thiết bị PLC FX3U
 • Thời lượng: 30 tiết, thiểu 25 học viên
 • Kinh phí tối thiểu: 4-5 triệu/học viên


No comments yet. Be the first.