Thông báo phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên B2CQ 

Trường ĐHBK Hà Nội phát bằng cho các lớp B2 Ngôn ngữ Anh 20172 và CNTT 20181 theo lịch sau:

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY NĂM 2020 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học dành cho người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học năm 2020 như sau: