Đăng ký trực tuyến các khóa học ngắn hạn

FORM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2019

 

Thời gian tuyển sinh: tháng 4, 6, 8, 10, 12 năm 2019

Để đăng ký Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây!

Lưu ý: (*): bắt buộc điền thông tin

Full Name (*):
Sex (*):
Ngày sinh: (Format dd/mm/yyyy)
noi-sinh:
E-mail (*):
Phone (*):
dia-chi-lien-he:
chon-doi-tuong-hoc (*):
danh-sach-dang-ky-theo-nhom:
chon-khoa-hoc (*):
chon-dia-diem-hoc (*):
Nếu Bạn quan tâm đến Khóa học, ngành học hay hình thức đào tạo nào khác, hãy điền vào ô sau đây.
Trân trọng cảm ơn!
Text Verification Text to Identify reload-capcha
Text verification failed.
ban-phai-nhap-du-cac-thong-tin-bat-buoc-co-dau-x