Đăng ký trực tuyến các khóa học ngắn hạn

FORM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Thời gian tuyển sinh: tháng 4, 6, 8, 10, 12

Để đăng ký Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây!

Lưu ý: (*): bắt buộc điền thông tin

Full Name (*):
Sex (*):
Ngày sinh: (Format dd/mm/yyyy)
noi-sinh:
E-mail (*):
Phone (*):
dia-chi-lien-he:
chon-doi-tuong-hoc (*):
danh-sach-dang-ky-theo-nhom:
chon-khoa-hoc (*):
chon-dia-diem-hoc (*):
Nếu Bạn quan tâm đến Khóa học, ngành học hay hình thức đào tạo nào khác, hãy điền vào ô sau đây.
Trân trọng cảm ơn!
Text Verification Text to Identify reload-capcha
Text verification failed.
ban-phai-nhap-du-cac-thong-tin-bat-buoc-co-dau-x