Thông báo học bổ túc kiến thức cho sinh viên Văn bằng hai hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 7/2018

Viện Đào tạo liên tục - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp học bổ túc kiến thức cho các sinh viên đang theo học tại các lớp Văn bằng hai hệ vừa làm vừa học tại Viện ĐTLT và các Đơn vị liên kết đào tạo đợt tháng 07/2018


Viện Đào tạo liên tục - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp học bổ túc kiến thức cho các sinh viên đang theo học tại các lớp Văn bằng hai hệ vừa làm vừa học tại Viện ĐTLT và các Đơn vị liên kết đào tạo đợt tháng 07/2018 như sau:


A. LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC

1. KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT

  • Toán cao cấp: ngày 04 - 05/08/2018 và 11 - 12/08/2018
  • Tin đại cương: ngày 14 - 15/07/2018
  • Vật lý: ngày 28 - 29/07/2018

2. KHỐI NGÀNH KINH TẾ

  • Toán cao cấp: ngày 04 - 05/08/2018 và 11 - 12/08/2018
  • Tin đại cương: ngày 14 - 15/07/2018
  • Xác suất thống kê: ngày 21 và sáng 22/07/2018


Lưu ý:

  • Thời gian lên lớp: Sáng từ 7h00; Chiều từ 13h30.
  • Địa điểm học: Phòng học chính thức sẽ thông báo khi sinh viên đến Viện ĐTLT làm thủ tục đăng ký.


B. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ

1. Thời gian đăng ký: từ 10/07 đến sáng 14/07/2018

2. Học phí:

  • Ngành Kỹ thuật: 14 tchp x 300.000 = 4.200.000 đ
  • Ngành Kinh tế: 12 tchp x 300.000 = 3.600.000 đ


Sinh viên thuộc các lớp VB2 vừa làm vừa học chưa hoàn thành học bổ túc kiến thức cần đăng ký với Phòng Giáo vụ của Viện Đào tạo liên tục. Địa chỉ: phòng 101 nhà TC, số 94 Lê Thanh Nghị, HN; điện thoại: 024-38692818; 024-38680317; 0915566668; 0989090688.

Trân trọng thông báo./.


No comments yet. Be the first.

Others: