Hệ thống tài liệu ISO 9001:2008

Viện Đào tạo liên tục chính thức ban hành Bản sửa đổi cập nhật Hệ thống quản lý theo ISO 9001:2008 có hiệu lực từ ngày 01/03/2017.


Viện Đào tạo liên tục chính thức ban hành Bản sửa đổi cập nhật Hệ thống quản lý theo ISO 9001:2008 có hiệu lực từ ngày 01/03/2017. Chi tiết xem tại đây.


No comments yet. Be the first.

Others:
Tin mới nhất