Thông báo lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ VLVH Tại trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam


Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo kế hoạch lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Nhiệt điện - Khóa 5 liên thông và văn bằng 2 đặt tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt nam.

Xem chi tiết


No comments yet. Be the first.

Others:
Tin mới nhất