Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024 tại trường CĐ Công thương Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học năm
2024 đối với đối tượng tốt nghiệp THPT, địa điểm đặt lớp tại Trường Cao đẳng Công thương
Hà Nội như sau:


Xem chi tiết tại đây                                                                                                Đăng ký tuyển sinh trực tuyến
 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu