Thông báo Kế hoạch thi liên thông từ CĐ lên ĐH đợt thi 20185 thi ngày 22-12-2018


Viện Đào tạo liên tục - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thông báo kế hoạch thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học đợt 20185 thi ngày 22-12-2018 như sau:

xem tiếp


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu