Thông báo: Kế hoạch giảng dạy và học tập đến 06/3/2021

Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh còn phức tạp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý thầy cô và các em sinh viên các quyết định như sau:


1. Nhà trường yêu cầu các em sinh viên KHÔNG di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện tại và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế); 

2. Toàn trường triển khai phương thức dạy và học trực tuyến (online) cho các lớp học phần lý thuyết/bài tập trên hệ thống MSTeams trong thời gian 02 tuần, kể từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 06/3/2021. Giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khóa biểu và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học; 

3. Kế hoạch học tập kỳ 2020.2 tạm thời được điều chỉnh lùi một tuần so với Biểu đồ kế hoạch học tập đại học năm học 2020-2021. Đối với khóa 65, 02 tuần thi của kỳ 2020.1 dự kiến bắt đầu từ 08/3/2021 và có thể phải tiếp tục lùi muộn hơn, tùy tình hình thực tế; 

4. Để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn, các hội đồng chấm đồ án/khóa luận tốt nghiệp đại học kỳ 2020.1B có thể họp và chấm tốt nghiệp theo phương thức online nếu đáp ứng đủ điều kiện đánh giá chính xác và khách quan; 

5. Những lớp/phần kiến thức đặc thù không thể chuyển sang dạy online được (lớp thí nghiệm, lớp thực hành, lớp thực tập, phần luyện tập của Giáo dục thể chất, phần thực hành của các học phần QP-AN): tạm thời chưa tổ chức giảng dạy cho đến khi có thông báo tiếp sau (thông báo sẽ bao gồm cả kế hoạch học bù); 

Căn cứ tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ quyết định triển khai tiếp phương thức trực tuyến hay chuyển về giảng dạy trực tiếp trên lớp cho đến sau ngày 06/3/2021. 

Trân trọng thông báo. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Theo https://hust.edu.vn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu