Kết quả thi lớp học bổ túc kiến thức cho sinh viên văn bằng hai


Kết quả thi Lớp học bổ túc kiến thức  cho sinh viên văn bằng 2

Sinh viên thi trượt môn toán cao cấp sẽ thi lại một lần duy nhất  vào 8 h 00 ngày 05 tháng 11 Năm 2016 tại Viện đào tạo liên tục . Đăng ký thi lại tại phòng tuyển sinh và công tác sinh viên (P.104  nhà C Viện Đào tạo liên tục, 94 Lê Thanh nghị Hà Nôị)  Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính và tối thứ 3 , thứ 5 từ 17h30-19h30, lệ phí: 80. 000 đ/ SV. Sinh viên không đăng ký thi lại hoặc thi không đạt sẽ phải đăng ký học lại và thi lại với lớp sau,

Môn toán cao cấp

Môn vật lý

Môn tin học đại cương

Môn Xác suất

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu