Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an 

Ngày 22/2/2024, Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (C06) - Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo Thạc sỹ và Văn bằng 2 Công nghệ thông tin cho các cán bộ chiến sỹ lực lượng CAND. Đợt này, Bộ Công an cử 26 cán bộ chiến sỹ theo học chương...

 

Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học và văn bằng hai chính quy năm 2023  

Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) và đào tạo Văn bằng hai (VB2) hình thức chính quy (CQ) năm 2023 như sau

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC NĂM 2022  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai (VB2) chính quy (CQ) và vừa làm vừa học (VLVH); liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học VLVH năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng hai chính qui 2021  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai (VB2) chính quy và vừa làm vừa học (VLVH); liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học VLVH năm 2021 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY NĂM 2020  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học dành cho người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học năm 2020 như sau: