Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 

Viện ĐTLT thông báo thu học phí qua tài khoản kỳ 2 năm học 2018-2019:

 

Thông báo thu học phí qua tài khoản các Khóa K53, K54, K55, CH20, CH21  

Viện Đào tạo liên tục thông báo tới sinh viên các khóa K53, K54, K55, CH20, CH21 về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2018-2019.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  
Tin mới nhất