Thông báo thu học phí qua tài khoản các Khóa K53, K54, K55, CH20, CH21  

Viện Đào tạo liên tục thông báo tới sinh viên các khóa K53, K54, K55, CH20, CH21 về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2018-2019.

Thông báo nộp học phí các lớp Bằng 2 chính qui  

Viện Đào tạo liên tục thông báo thu học phí qua tài khoản kỳ 20181 hệ Văn bằng hai chính qui

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  
Tin mới nhất