Quyết định mức học phí 2016-2017

Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội vừa Ban hành Quyết định số 218/QĐ-ĐHBK-ĐTLT ngày 17/6/2016 về Mức thu Học phí ĐH vừa làm vừa học từ năm học 2016-2017. Chi tiết xem tệp đính kèm.
Tệp đính kèm: qdhp16-17.pdf
1 of 2

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất