Khóa ngắn hạn Ngôn ngữ lập trình và công nghệ IoT  

Gồm nhiều module cơ bản đến nâng cao (C/C++/C#, lập trình Java, lập trình Adruino, lập trình ứng dụng window/ứng dụng web/Android/iOS) ...

KHAI GIẢNG LỚP NGẮN HẠN LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI/FX5U - KHÓA 2  

Khóa học này do Viện Đào tạo liên tục phối hợp với bộ môn Tự động hóa Công nghiệp tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội. Một số thông tin về khóa học:...

Khai giảng khóa 1 lớp ngắn hạn Lập trình PLC  

Sáng ngày 05/11/2017 tại C9-111, Viện ĐTLT phối hợp cùng bộ môn Tự động hóa công nghiệp - Viện Điện tổ chức khóa học ngắn hạn về lập trình PLC đầu tiên.

Khai giảng Khóa 1 lớp ngắn hạn Thiết kế phần cứng  

Ngày 25/09/2017 Viện ĐTLT tổ chức khai giảng và học tập cho khóa 1 ngắn hạn về THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.

Thiết kế CAD/CAM  

Lập trình PLC Mitsubishi/FX3U cơ bản  

Thiết kế phần cứng  

Lập trình Android